Choď na obsah Choď na menu
 


Prvá časť..

19. 9. 2008

Obrázok

Rozprávka o Jastrabej žene

Kto z Vás sa pamätá na filmovú rozprávku Jastrabia žena?

Bol to príbeh o dvoch ľuďoch, ktorí si boli zasnúbení;

a hoci žili nepretržite jeden vedľa druhého - predsa sa

nikdy nemohli stretnúť! Prečo? Pretože ona bola v noci

žena a cez deň jastrab a on bol cez deň muž a v noci sa

menil na vlka. Takže keď ona bola v ľudskej podobe,

on bol v zvieracej podobe a naopak. Preto hoci aj boli stále spolu,

nemohli sa nikdy stretnúť súčasne ako dvaja ľudia, vedomí si seba

a jeden druhého. Zlý čarodej, ktorý žiarlil na ich lásku, ich

takto zaklial a odsúdil na večnú samotu v blízkosti.

A tak on putoval cez deň ako rytier so svojím verným jastrabom na

ramene; a ona ako dáma, čo sa túlala nocou v sprievode a pod ochranou

svojho vlčieho spoločníka. Len pri východe a západe slnka, vo chvíli,

keď sa slnečný kotúč dotýkal obzoru, smeli zahliadnuť na okamih jeden

druhého. No len čo ona k nemu túžobne rozpriahla náruč, zatrepotala

už krídlami ako jastrab; a skôr než on by ju stihol pobozkať, našla si

ona vlka obtierať sa okolo jej nôh.

Musel by byť deň aj noc súčasne, aby sa títo dvaja mohli stretnúť.

Len ak by nastal súčasne deň aj noc, moholi by sa obaja zísť vedome

ako ľudia a spoločnými silami zlomiť kúzlo onoho čarodeja; tak znela

kliatba. Myslíte, že je také niečo možné?

Drahí moji, nikdy nestrácajte nádej! Taký okamih jestvuje! Je to

úplné zatmenie slnka, kedy nastáva skutočná noc uprostred dňa.

Úplné zatmenie slnka je nádherný prírodný úkaz. Začína čiastočným

zatmením, pri ktorom Mesiac zakrýva stále väčšiu časť slnečného

kotúča. Intenzita vonkajšieho osvetlenia sa začína meniť, až keď mesačný

kotúč zakrýva takmer celé slnko. Nastáva rýchle stmievanie a

pokles teploty. Na horizonte sa objavia červené zore. Je to svetielkovanie

atmosféry ožiarenej slnečnými lúčmi na miestach, kde je zatmenie

neúplné. A vo chvíli, keď sa mesačný a slnečný kotúč presne prekryjú,

obloha stemnie a objaví sa nebo posiate hviezdami! Okolo čierneho

slnečného kotúča plápolá červená obruč slnečnej atmosféry a ďalej od

nej žiaria perleťové lúče slnečnej koróny. O niekoľko minút vykukne

žiarivý okraj slnka. Šero rýchlo ustupuje a teplota, ktorá v priebehu

zatmenia poklesla niekedy i o viac ako 10°C, opäť začína stúpať.

Táto noc uprostred dňa s úkazmi na oblohe vyvoláva zážitok úžasu

a úzkosti u zvierat aj u ľudí. V roku 1847 sa uskutočnila expedícia s

cieľom pozorovať úplné zatmenie slnka v Tichomorí. Atmosféra tejto

chvíle zapôsobila na členov expedície takým dojmom, že bezmála zabudli

urobiť merania, pre ktoré tam prišli.1

V čase úplného zatmenia slnka, v tejto vzácnej a zriedkavej chvíli,

keď nie je ani noc ani deň, stanuli obaja naši rozprávkoví hrdinovia

spoločne zoči-voči kúzelníkovi, ktorý ich zaklial, a zvíťazili nad jeho

čaromocou.

Obrázok

Nočná a denná polovica človeka

Rozprávka o jastrabej žene pre nás znamená veľmi veľa. Tieto dve

rozprávkové postavy - jastrabia žena a vlčí muž - totiž nesymbolizujú

dve samostatné osoby, ale dve polovice jednej a tej istej bytosti - človeka:

žena-jastrab symbolizuje nočnú polovicu, nočného človeka a mužvlk

dennú polovicu, denného človeka.

Človek sa skladá, ako vieme, zo štyroch hlavných článkov: fyzického

tela, éterického tela, astrálneho tela a duchovného ja.2 Počas dňa sú

tieto štyri články pevne spojené a vedomie človeka je v jeho fyzickom a

éterickom tele. Bdelá činnosť myslenia, ktorá sa odohráva na rozhraní

fyzického a éterického mozgu, zastiera počas dňa uvedomovanie si dvoch

hlbších článkov - astrality a duchovného človeka.

V noci sa však spojenie medzi článkami ľudskej bytosti uvoľňuje.

Fyzické a éterické telo zostávajú v pokoji na lôžku - a duchovné ja v

astrálnom tele sa čiastočne odpúta a vysúva. Vedomie sa presúva do

astrálneho tela. Odohráva sa proces podobný odteleniu (s tým rozdie

lom, že strieborná šnúra sa neprerušuje, takže medzi dušou a telom

pretrváva zoslabené spojenie). Duchovná polovica človeka sa vracia do

jemnejších sfér, odkiaľ sa ráno - plná zážitkov - vracia oduševniť svoju

fyzickú schránku, ktorá sa medzitým regenerovala a obnovila svoje životné

sily.

Tak ako ráno po prebudení človek pokračuje v práci tam, kde skončil

večer pred spaním, práve tak v noci po zaspatí sa “prebúdza” do reality,

v ktorej nadväzuje na to, čo prerušil ráno pri prebudení. Dá sa povedať,

že človek žije dva životy - jeden cez deň a druhý v noci - pričom noci

nadväzujú jedna na druhú práve tak ako dni.

Problém je v tom, že denný človek si na nočného nepamätá a naopak.

S výnimkou zasvätencov, bežný človek ešte nedokáže byť vedomý vo

svojich vyšších duchovných článkoch, ale potrebuje vždy fyzickú a éterickú

schránku ako zrkadlo, v ktorom si uvedomuje seba samého. V noci

(a po odtelení) sa teda každý človek dostáva do duchovného sveta,

ale nevedome. Na druhej strane si človek môže byť vedomý seba

samého, ale len za cenu toho, že jeho vedomie sa skoncentruje do

jedného lúča, ktorý osvetľuje len malý výsek skutočnosti: fyzickú

realitu.

Človek prežíva vo sne všetko živšie, farbistejšie, šťavnatejšie, plnšie

- ale nie je schopný tam cieľavedome, slobodne konať a pamätať si;

kritická schopnosť rozumu je neprítomná. Na druhej strane za bdenia

má možnosť cieľavedomej slobodnej voľby a kritiky, ale stráca spojenie

s duchovným svetom.

Len v dvoch okamihoch, večer pri zaspávaní alebo ráno tesne pred

prebudením, keď sa duša ešte len odpútava alebo sa už vracia, čiže keďObrázok

sa čiastočne vysunuté astrálne telo už alebo ešte dotýka tela éterického,

len z týchto dvoch okamihov si obyčajný človek pamätá zmätočné úryvky

čohosi, čo prežíval v noci.3 Len tieto dva zlomkovité zážitky mu zostanú

vo vedomí; zvyšok nočnej reality zapadá do pološera tzv. podvedomia

alebo úplnej tmy nevedomia. Odtiaľ, spoza prahu vedomia, pravda pôsobia

ďalej, avšak bez našej vedomej kontroly. Chalíl Džibrán to umelecky

stvárnil v príbehu o dvoch námesačniciach:

“V meste, kde som sa narodil, žila žena s dcérou, a

obe boli námesačné.

Jednej noci, keď ticho objalo svet, sa žena a dcéra

prechádzali už v spánku a stretli sa v záhrade zahalené

hmlou.

Matka povedala: »Konečne, konečne, môj nepriateľ!

Ty si zničila moju mladosť, ty si budovala svoj život na

troskách môjho! Kiež by som ťa mohla zabiť!«

Dcéra odpovedala: »Nenávidená žena, sebecká a

stará! Ty stojíš medzi mojím slobodnejším ja a mnou. Ty

by si chcela, aby môj život bol odrazom tvojho vlastného

zvädnutého života! Kiež by si bola mŕtva!«

Vtom zakikiríkal kohút a obe ženy sa prebudili. Matka

povedala láskavo: »To si ty, miláčik?« A dcéra odpovedala:

»Áno, drahá.«”

Štrbina medzi svetmi

Teda len v okamihu na rozhraní medzi spánkom a bdením človek

stane na prahu svojho podvedomia tak, že si z neho ešte čosi aj

zapamätá. To je tajomstvo, prečo sochy buddhov, čo majú taký záhadný

úsmev okolo úst, majú dopoly otvorené a dopoly zatvorené očné viečka.

Lebo oni ani nebdejú, ale ani nespia; ale zotrvávajú v stave, ktorý nie je

ani bdením, ani spánkom, ani snívaním - v stave kontemplácie (vnoru).

Keby oči úplne zatvorili, stratili by kontakt s týmto svetom - keby ich

úplne otvorili, stratili by kontakt s tamtým svetom. Ale oni sa práve

dívajú do oboch svetov súčasne. Buddhistický bhikšu zastavil čas v okamihu

na rozhraní medzi spánkom a bdením, zachytil ten okamih duševnej

nálady súmraku či brieždenia, keď sa slnečný kotúč dotýka obzoru

a celá príroda sa zastaví a zatají dych.

No nielen buddhistickí mnísi, ale aj novonarodené deti dokážu zotrvaťObrázok

v stave medzi spánkom a bdením celé hodiny. Niekoľko mesiacov po

narodení deti spia tak, že majú nedovreté, dopoly otvorené oči. Táto

fáza, ktorá u dospelého trvá už len nepatrný okamih, u novorodencov

trvá celé hodiny, a postupne sa skracuje. Pretože dieťa, len čerstvo prišlé

z duchovného sveta, v skutočnosti nie je ešte celkom dovtelené a je

stále ešte v užšom kontakte s bytosťami, ktoré ho na jeho ceste do pozemského

vtelenia sprevádzali. Tento kontakt a zážitky z neho vyplývajúce

však nie je v tom čase schopné vedome spracovávať. Vtedy neviete, či

vaše dieťa bdie alebo spí, lebo reaguje sčasti na vonkajšiu realitu, ale

zároveň sa desí pred niečím alebo smeje čomusi, čo k nemu pristupuje

akoby zo snovej reality a čo my nevidíme.

NOČNÁ A DENNÁ POLOVICA ČLOVEKA

Podobný stav nastáva aj pri odteľovaní u veľmi starého človeka:

prestáva si všímať svoje okolie a začína sa rozprávať so zosnulými, ako

keby už jedným okom videl na onen svet.

V atlantských časoch bol človek uspôsobený tak, že medzi stavom

spánku a bdenia nebol taký veľký rozdiel ani u dospelého človeka: inými

slovami, Atlanťania boli jasnovidní.

Aj naši štvornohí spoločníci, zvieratá, ako predstavitelia ranejších

štádií vývoja, vidia a štekajú napríklad na myšlienkové fomy strachu či

hnevu, čiže na objekty, ktoré sú človeku za dňa neviditeľné, s ktorými

však v plnej miere prichádza do styku v noci, vo sne. Treba však povedať,

že pes, hoci aj vidí, nie je schopný uvedomovať si širšie súvislosti a

chápať.

Jeden z najslávnejších vynálezcov všetkých čias, Thomas Alva Edison,

vraj používal takúto metódu: Po stranách kresla, v ktorom zvykol

premýšľať, umiestnil dva hrnce a do rúk uchopil dva kamene. V okamihu

na rozhraní spánku a bdenia mu kamene vypadli z rúk a udreli o dná

hrncov. To mu umožnilo vrátiť sa k sebe práve v okamihu inšpirácie.

Všimnime si na tomto mieste aj to, že niektorí duchovne vyspelí

ľudia zvykli spávať len tri-štyri hodiny denne - a niektorí dokonca nespia

vôbec! Normálne človek po viacerých dňoch bez spánku zomiera.

Existujú však dva druhy ľudí - duchovní majstri a jasnovidné médiá -

ktoré vydržia bez spánku celé roky. Tí prví, pretože tento stav ovládajú

a vstupujú doň vedome; a tí druhí, pretože buď samovoľne alebo po

zmagnetizovaní inou osobou “upadajú” do stavu podobného zvieratám.

O oboch však platí, že ani nespia ani nebdejú, ale zotrvávajú v stave

niekde medzi tým. Vďaka tomu môžu slúžiť ako spojky medzi týmto

a oným svetom.4

To je tá “štrbina medzi svetmi”, o ktorej hovorili Castanedov učiteľ,

indiánsky šaman don Juan svojmu žiakovi. A to je oná štrbina, ktorou

sa rozprávkový chlapec Peter Pan dostal do “fairy land”, do sveta víl.

Pamätáte sa na film Hook? Čo povedala víla Petrovi Panovi, keď sa s

ním lúčila? Ak si nepamätáte, choďte sa pozrieť ešte raz. Posledná veta,

ktorú víla (Julia Roberts) povedala, keď sa lúčila s Petrom Panom,

bola táto: “Znáš to místečko mezi spánkem a bděním - tam na tebe

budu vždycky čekat!”

Obrázok

Prečo človek spí

Položme si teraz otázku, ako je možné, že na jednej strane väzni,

ktorým nedovolili zaspať, po týždni zomierajú - a na druhej strane nejaký

duchovný učiteľ alebo jasnovidka si môžu dovoliť celé roky spať iba

pol hodiny denne alebo ešte menej. Je spánok vôbec potrebný? A keď,

tak načo? Lebo všeobecne prijímaná mienka, že mozog už nevydrží

bdieť, že je unavený a preto vylučuje spánkový hormón, vo svetle uvedených

príkladov neobstojí.

Ospalosť je v skutočnosti túžba človeka po nočnej polovici jeho

bytosti. Je to túžba po jeho nočnej-ženskej polovici, ktorá mu dáva

citovú náplň, ktorá ho osviežuje, inšpiruje, povznáša zo všednosti

a s ktorou za bdelého dňa stráca kontakt.

Pretože duchovní ľudia alebo médiá sú so svojou nočnou polovicou,

so svojím podvedomím v intenzívnejšom spojení nepretržite aj počas

dňa, o to menej sú nútení spať! Tie osviežujúce, obnovujúce energie,

ktoré sa k obyčajnému človeku môžu vlievať len až keď prestane zacláňať

so svojím denným-racionálnym vedomím, sa do nich môžu vlievať stále.

Odkiaľ však vieme, že to nie mozog vylučuje spánkový hormón,

lebo potrebuje vypnúť, ale skôr duša nechá mozog vylučovať spánkový

hormón, aby ho uspala, lebo už túži vyzliecť ťažký skafander a vzniesť

sa, voľne dýchať, vrátiť sa do náručia voňavých anjelských perutí?

Milí moji, už viackrát som hovoril o tom, že poznanie nie je ukryté

na nejakom neprístupnom mieste. Svet je plný múdrosti, ale len pre

toho, kto sa namáha, aby ju získal!

Pozorujte takýto prípad: Nejaký študent sedí na predpoludňajšej prednáške

a premáha ho malátnosť, únava, náhle sa mu chce spať. Začne

zívať, viečka sa mu zatvárajú, ako keby boli z olova. Hrdinsky bojuje,

mobilizuje vôľu, snaží sa sústrediť, aby si nikto nevšimol, že zaspáva.

Napriek tomu však podchvíľou upadá do mikrospánku a zobúdza sa, až

keď mu hlava padá nabok. Prednášajúci si to všimne a urazí sa: “Nudím

vás? Vás to vôbec nezaujíma?”

Povedzte, prečo sa študentovi chce spať už na poludnie? Vyčerpal

snáď mozog už na poludnie svoje sily a musí vypnúť? Akože toho študenta

hneď na nasledujúcej prednáške všetka ospalosť opustí, hoci medzitým

vôbec nespal? A ako by sa mohol profesor vôbec uraziť, keby študentovo

zívanie a ospalosť boli len výrazom fyziologickej únavy, nedostatku

spánku? Nie, profesor sa urazí, lebo on dobre vie, že ospanlivosť

a únava sú výslednicou duševnej nudy, nie naopak; že sa takto prejavuje

túžba duše po čomsi, čo nie je také suchopárne a nezáživné, po niečom,

čo osviežuje! Profesor vie, že to duša uspáva telo, lebo túži po svojej

pestrejšej polovici.

Ale toto vie iba profesorova nočná (podvedomá) polovica - tá sa

inštinktívne urazí. Keby ste sa opýtali profesora na jeho názor, jeho

denná polovica vám bude tvrdiť, že je to mozog, ktorý uspáva dušu, nie

duša, ktorá uspáva mozog. A predsa je to naopak - a jeho vlastné konanie

je toho najlepším dôkazom!

Vidíte, ako veľa sa dá vyčítať z mála, keď človek chce. Ak budete

chcieť, skoro prídete na to, že doslova všetko je v skutočnosti opačne,

než ako nám to doteraz hovorili. To je tým, že svet je teraz hore nohami.

A ak ho chceme postaviť späť z hlavy na nohy, musíme pri tom všetko

obrátiť naruby. Tak sme to teraz urobili s našou predstavou o spánku a

bdení - obrátili sme ich - ako to už pred nami urobil Chalíl Džibrán vo

svojej “Prorokovej záhrade”:

Obrázok

“Rastiete v spánku a svoj plnší život žijete, keď snívate.

Lebo všetky vaše dni sú naplnené len vzdávaním

vďaky za to, čo ste dostali v tichu noci.

Často uvažujete a hovoríte o noci ako o čase odpočinku,

v skutočnosti je však noc dobou hľadania a dobou

nachádzania.

Deň vám dáva silu vedenia a učí vaše prsty šikovnosti

v umení prijímať. Ale je to noc, ktorá vás uvádza do klenotnice

Života.

Slnko učí všetko, čo rastie, túžbe po svetle. Ale je to

noc, ktorá to všetko dvíha ku hviezdam.”

 

 
 

Portrét


 

Fotoalbum


Posledné fotografie


Facebook
Archív

Kalendár
<< jún / 2018 >>